Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Volledige stilte?

In deze vreemde tijden van het coronavirus ligt zoals ik in mijn vorige verhaal al heb aangegeven het totale sociale leven in onze dorpen stil. Dit geldt ook voor het gelegenheidskoor Rûm Sop. Is er dan helemaal niets gebeurd?  Wel nu, ik kan u zeggen het bestuur heeft niet stilgezeten. Ook via de digitale weg kan er veel worden geregeld. Hieronder leest u wat er zoal achter de schermen is gedaan.


Reikhalzend

Zoals gezegd ligt het totale sociale leven in onze dorpen, sinds het coronavirus in Nederland is opgedoken, volledig stil. Ook ons koor kreeg hier natuurlijk mee te maken. Vanaf februari van dit jaar zijn er geen oefenavonden meer gehouden en zijn de optredens afgezegd. Vele leden beginnen zo langzamerhand de oefenavonden en de optredens van het koor te missen.  Momenteel zie je dat hier en daar het sociale leven weer heel voorzichtig op gang komt. Ik kan u verzekeren dat ook de leden van het koor reikhalzend uitkijken naar de eerste oefenavond. Ik vrees dat er dan van het echt oefenen weinig terecht zal komen. 


Niet stil gezeten

Maar het bestuur heeft ook in de afgelopen periode  niet stil gezeten. Het blijkt dat ook in een periode van een volledige “lockdown” er op digitale wijze nog veel kan worden geregeld. 

Zo hebben de voorzitter en Jan Blom het complete repertoire (inclusief de oude en nieuwe liedjes) in een excel bestand  gezet en daarbij verdeeld in een aantal categorieën, zoals Nederlandstalig, Friestalig of Engels/Duitstalig, liedjes voor bijzondere aangelegenheden etc.  Daarnaast zijn alle teksten inhoudelijk bekeken en hier en daar tekstueel en taalkundig aangepast  en met bepaalde tekens aangevuld. Een aantal liedjes zijn uit het repertoire gehaald terwijl ook een aantal nieuwe zijn toegevoegd. Tot slot is ook het muzikale deel van de liedjes onderhanden genomen.

Verder zijn er nieuwe mappen aangeschaft, zonder die lastige (bevestiging) ringen, maar met een andere constructie die ook zogenaamd “Gosse-bestendig” zijn. 


Hulde

Op de eerst komende oefenavond zal een en ander nader worden besproken. Het lijkt niet veel maar gezien ons omvangrijke repertoire kan ik u verzekeren dat dit behoorlijk wat werk is geweest. Ik kan dan ook niet anders zeggen dan hulde aan het bestuur en met name aan de voorzitter, Jan en Hendrik.

Nu maar afwachten wanneer het resultaat kan worden bekeken op de eerste oefenavond.


Door Mient: 03-06-2020

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy