Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Goede PR.

Niemand zal het belang van een goede PR ontkennen. Vele clubs, verenigingen en bedrijven besteden talrijke euro’s aan hun PR en hebben zelfs fulltime PR-medewerkers in dienst. De afgelopen periode heeft ook het gelegenheidskoor Rûm Sop aan een goede PR gedaan, echter zonder PR medewerker en/of zonder hieraan ook maar één enkele euro te besteden. Hoe? Gewoon via de ouderwetse mond-tot-mond reclame. Of is er toch iemand in het bijzonder? U leest het hieronder. Verder een verslag van de twee laatste optredens.

Dongeraheem

Zorgcentrum Dongeraheem is zo langzamerhand een vaste klant van het gelegenheidskoor Rûm Sop geworden. Bijna elk jaar is het koor hier wel een avond te bewonderen. Ook dit jaar is er weer een optreden verzorgd en wel op dinsdag 21 januari 2020. Dat een dergelijk optreden in de smaak valt bij de bewoners valt wel af te leiden uit het feit dat iedereen tot het laatste liedje blijft zitten. Het is zelfs zo dat een enkele vrijwilliger, die de bewoners weer naar hun kamer moet begeleiden, al een keertje angstvallig op de klok kijkt en dan tot de conclusie komt dat het deze avond een latertje wordt. Dit alleen al zorgt natuurlijk voor een goede PR. Maar er is meer kan ik u vertellen. Na afloop van het optreden krijgt het koor een welverdiend applaus maar wordt er eveneens gevraagd naar de naam van die leuke meneer achter de grote trom.  Er is dus al sprake van een heuse fan van de bediener van dit muziekinstrument.  Ik kan u zeggen hiertegen kan geen enkele fulltime PR- medewerker tegenop!

Rûm Sop maakt zich gereed voor een optreden in Dongeraheem.            Aankondiging in Skilhiem…
Birgitte moet nog “warm draaien”.

Skilhiem

Alhoewel het koor hier nog niet zo vaak een optreden heeft verzorgd heeft het er wel alle schijn van dat ook hier op termijn sprake zal zijn van een vaste klant. Op zaterdag 15 februari 2020 was het weer zover en werd er koers gezet naar zorgcentrum Skilhiem in Stiens. Bij elk optreden wordt door de voorzitter aangegeven om het materiaal zo goed mogelijk te verdelen over de auto’s. Maar in de praktijk wordt toch meestal weer 1 auto volgepropt met al het materiaal. Overigens moet ik wel zeggen dat de leden keurig netjes met z’n allen het materiaal de zaal in brengen. Uitgezonderd een enkeling die op eigen gelegenheid reist en iets later komt. De zaal was behoorlijk vol en de meeste bewoners wisten het optreden met de teksten van de liedjes op de beamer zeer te waarderen. Uit de reacties na afloop is wel af te leiden dat het koor een graag geziene gast is en dat er snel een volgende uitnodiging zal volgen. Al met al een geslaagde middag en weer een goede PR.

Tot slot

Zoals ik de vorige keer al heb aangegeven raakt de agenda van Rûm Sop al behoorlijk vol voor dit jaar. Het volgende optreden is op zaterdag 29 februari 2020 in zorgcentrum H. de Kok te Rolde en op zaterdag 4 april 2020 in Talma hoeve te Veenwouden.  Hiervan de volgende keer een verslag. 

Door Mient: 25-02-2020

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy