Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Een zorgeloze voorzitter

Had de voorzitter van het gelegenheidskoor Rûm Sop uit de 4h-dorpen andere jaren in januari nog wel eens zorgen over het aantal optredens in het nieuwe jaar, nu kan hij gezien de volle agenda zorgeloos vooruitkijken naar alweer een nieuw jaar met volop geplande activiteiten. Hieronder alvast een voorproefje, maar allereerst een terugblik op de laatste twee optredens in 2019.

Foswert

Op zaterdag 23 november 2019 was het koor uitgenodigd om een optreden te verzorgen in het woonzorgcentrum Foswert te Ferwert. Bij aankomst was de zaal nog leeg en leek het of zou de belangstelling die middag wat tegenvallen. Niets was echter minder waar. In een mum van tijd zat de zaal propvol en kon gestart worden met wat achteraf zou blijken een supergeslaagd optreden. De waardering van het publiek was dan ook groot getuige de vele reacties, het enorme applaus aan het einde, maar ook de rode kleur op menig wang van de bewoners. Iedereen was het erover eens een zeer geslaagde middag.

Foto’s: Pauze in Ferwert

Drachten

Het laatste optreden van het koor zou plaatsvinden op zaterdag 14 december 2019 in zorginstelling De Lauwers te Drachten in 2019. Aangezien de voorzitter verhinderd was zag hij met enige zorg dit optreden tegemoet. Zouden ze alle instrumenten wel meenemen. Maar vooral zou iedereen, ondanks een zeer uitvoerige en lange routebeschrijving, de plek wel kunnen vinden en nog belangrijker zou iedereen wel op tijd komen. Wel nu, ik kan u verzekeren alles is prima verlopen, en alle zorgen bij de voorzitter waren om niet. Uitgezonderd één klein puntje misschien. Het opstellen van het scherm leverde nog al wat problemen op. Misschien is een handleiding of een cursus een oplossing?  Aangezien de locatie niet groot was moest wel een beetje worden ingeschikt maar dat mocht de pret niet drukken. Wim van der Veen die weer uitstekend de teksten op het scherm toverde had misschien die middag wel het mooiste plekje. Hij kon vanuit een echte “zorgzetel” de knoppen bedienen.  Het werd een compact maar zeer geslaagd optreden. Alles was prima geregeld door de dochter van onze accordeonist Brigitte. Omdat het tegen het einde van het optreden al een beetje begon te schemeren kwamen zelfs de meegenomen lampjes goed van pas. De voorzitter die in de pauze was gearriveerd kon zorgeloos toekijken en aan het einde van het optreden alleen maar vaststellen dat alles goed was verlopen. Terug in Hantum werd in het café het jaar nog even op een passende wijze afgesloten.

2020

Op de eerste plaats wens ik hierbij een ieder een goed maar vooral gezond 2020 toe. En wat betreft Rûm Sop betreft kijk ik weer uit naar een hopelijk succesvol maar vooral gezellig nieuwjaar met vele optredens en andere activiteiten. Wat dat laatste betreft kan ik nu al aangeven dat de agenda van Rûm Sop voor dit nieuwe jaar al behoorlijk vol begint te raken. Het eerste optreden is al heel snel, te weten op dinsdag 21 januari 2020 van 19.30 tot 21.00 uur in zorgcentrum Dongeraheem te Dokkum en het daaropvolgende optreden is op zaterdag 15 februari 2020 in zorgcentrum Skilhiem te Stiens. Van deze optredens een volgende keer een verslag.  

Door Mient: 06-01-2020

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy