Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Concurrentie?

Op het moment dat het koor uit de 4H-dorpen vriendelijk maar dringend werd gevraagd om de eerste naam De Skûmkoppen te veranderen in een andere naam werd er nog al wat lacherig gedaan om de reden van het gelijknamige koor uit Harlingen. Wat was er aan de hand? Men was in de bekende havenplaats bang dat de inwoners van die stad en omstreken beide koren met elkaar zou verwarren. Het koor uit de 4H-dorpen wuifde in eerste instantie dit argument weg. Zo ver van huis zou het koor nimmer gaan. Anno 2019 is het toch maar goed dat de naam uiteindelijk gewijzigd is in Rûm Sop. Het waarom leest u hieronder.

Harlingen

Wat in de beginjaren van het gelegenheidskoor Rûm Sop als onmogelijk werd gehouden is anno 2019 toch gebeurd. Een optreden in de stad Harlingen. De stad en thuishaven van, wat toen werd gedacht, het concurrerende koor De Skúmkoppen. Rûm Sop was namelijk uitgenodigd om een optreden te verzorgen in het verzorgingshuis De Batting in Harlingen. Nog nooit in het 20 jarig bestaan van het koor werd een optreden verzorgd in de mooie elfstedenstad Harlingen.  Op zaterdag 2 november 2019 was het dan zover. Zou het publiek verwend zijn met de optredens van het thuiskoor, en het optreden van Rûm Sop tegenvallen? Niets was minder waar.  Het publiek was dol enthousiast over de leuke vrolijke liedjes en men kon echt mee zingen via de teksten die Wim van der Veen op het scherm tevoorschijn toverde.  Iedereen bleef tot het einde zitten en het koor werd aan het einde van het optreden getrakteerd op een daverend applaus. Het publiek was het er unaniem over eens, Rûm Sop moest snel weer een keertje langs komen. Er is die middag zeer zeker weer reclame voor ons zelf gemaakt. En de Skúmkoppen? Ik kreeg niet de indruk dat het publiek Rûm Sop nu zag als een concurrent van het bekende zeemanskoor uit Harlingen maar meer als een gezellig koor met een totaal ander repertoire met vooral bekende en vrolijke liedjes. En waarbij men met name door de teksten op het scherm uit volle borst mee kon zingen.    

Nieuw dorpshuis

Tijdens de verbouw van het dorpshuis in Hantum moest het koor tijdelijk uitwijken naar een andere oefenlocatie. Deze werd gevonden in de kantine van de beide sportverenigingen in Hantum. Ondanks de vaak extreme temperaturen, voor de pauze kon de jas aanblijven en na de pauze was er sprake van tropische temperaturen, was de akoestiek er prima. Ook kon het materiaal tijdelijk een plaatsje krijgen in het materiaalhok. Er kan dan ook worden teruggezien op geslaagde oefenavonden. Onze dank gaat hiervoor zeer zeker uit naar de sportverenigingen. Na de opening was het tijd voor de eerste oefenavond in het vernieuwde dorpshuis. Alhoewel de temperatuur prima was geregeld en de jas gelijk uit kon was het voor de koorleden nog wel even wennen aan de nieuwe akoestiek. Ook de accordeonisten moesten duidelijk hun draai weer even vinden in het mooi aangeklede dorpshuis. Toch zal dit na een paar oefenavonden wel lukken denk ik. Een punt van zorg blijft toch wel een opbergplek voor ons materiaal. Hopelijk kan hier snel een oplossing voor worden gevonden.

Tot slot

Er staan dit jaar nog twee optredens op het programma voor Rûm Sop. Ten eerste zal het koor te bewonderen zijn in het woonzorgcentrum Foswert te Ferwert op zaterdag 23 november 2019. Tot slot is er nog een optreden op zaterdag 14 december 2019 in zorginstelling De Lauwers te Drachten. Hierover een volgende keer meer. Aangezien de eerstvolgende editie van Hichtepunten begin volgend jaar uitkomt wens ik u vanaf deze plaats alvast een gezellige feestdagen toe en een gelukkig en vooral gezond 2020.      

Door Mient: 11-12-2019

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy