Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Warmte en records

Op het moment dat dit verhaal wordt geschreven is het warm tot zeer warm en landelijk worden er qua weersomstandigheden  weer vele records gebroken. De temperatuur stijgt tot ongekende hoogtes en op sommige plaatsen is in korte tijd extreem veel regen gevallen hetgeen ook weer records tot gevolg heeft. Ook bij Rûm Sop is er sprake van extreme omstandigheden en wordt een  record gebroken. Het hoe en het waarom leest u hieronder. Maar eerst even een terugblik op de laatste optredens.

Molenloop It Bildt

Op zaterdag 15 juni 2019 vond de vierde editie plaats van de Molenloop It Bildt of zoals daar wordt gezegd de Midseumer Môlnkoier. Het gelegenheidskoor Rûm Sop uit de 4h-dorpen was hiervoor uitgenodigd om de deelnemers zodra ze de finishstreep waren gepasseerd met vrolijk gezang te onthalen. De dag begon behoorlijk regenachtig maar menigeen liet zich daardoor niet uit het veld slaan en gingen vol goede moed op stap voor een frisse ochtendwandeling. Voor de muzikanten die onderweg voor wat vrolijkheid moesten zorgen had de organisatie snel wat onderdak geregeld. Zo ook voor Rûm Sop. Vanaf een vrachtwagenaanhanger werden de deelnemers met vrolijk gezang begroet. Of het nu door het gezang kwam weet ik niet maar al snel werd het droog en brak de zon door. De organisatie  kan ondanks het weer terugzien op een prima evenement. Voor foto’s en een verslag verwijs ik u naar de website: www.demolenloop.nl 

De revue ““Doarpen feroarje, de minsken net”

Alhoewel hier niet een optreden van Rûm Sop heeft plaatsgevonden moet deze revue toch even worden genoemd. Op 19 april 2019 was het precies 20 jaar geleden dat het gelegenheidskoor Rûm Sop uit de 4h-dorpen is opgericht. Dat moest natuurlijk gevierd worden. En zoals gebruikelijk bij het koor niet op een gewone wijze zoals met een etentje of een muziekavond, maar met een revue. En niet een gewone maar een revue over en voor iedereen. Een echte dorpsrevue dus met een sausje van Rûm Sop. Een aantal koorleden hebben de organisatie  in eigen beheer gehouden en hebben alles geregeld van het schrijven van de teksten van de sketches tot aan het maken van de teksten van de liedjes. De revue heeft de titel  “Doarpen feroarje, de minsken net” meegekregen en is financieel mogelijk gemaakt door het koor. Alhoewel nooit is te voorspellen hoeveel mensen er uiteindelijk op een dergelijke avond af zullen komen overtrof het aantal van ruim over de 200 mensen de stoutste verwachtingen van de organisatoren.  De feesttent zat op donderdagavond om circa 20.00 uur behoorlijk vol. Uit de reacties tijdens maar ook na de revue viel op te maken dat de avond wel in de smaak is gevallen. De hoge opkomst te samen met deze reacties doet een organisatiecommissie zeer goed kan ik u zeggen. De avond werd afgesloten met muziek. Er kan terug gekeken worden op een geslaagde avond.

Barbecue Oosternijkerk.

Op zaterdag 17 augustus 2019 vond de jaarlijkse doarpsbarbecue in Oosternijkerk plaats , georganiseerd door dorpshuis De Terp. Rûm Sop was gevraagd om deze activiteit met wat gezang op te vrolijken. Ondanks de vakanties waren er nog voldoende leden aanwezig om een prima optreden te verzorgen. Alhoewel het optreden met name bedoeld was om voor wat gezang op de achtergrond te verzorgen kon toch worden gesproken van een geslaagd optreden. Ook de verzorging was prima voor elkaar. 

Records en het tweede halfjaar 2019. 

In het komende halfjaar staan er nog vele optredens op het programma. Zo veel zelfs dat er ook al in het nieuwe jaar 2020 drie optredens op de agenda prijken. Een nieuw record zou ik zeggen. Hieruit kan niet anders dan de conclusie worden getrokken dat ook na 20 jaar de klanken van Rûm Sop nog steeds in de smaak vallen. Het volgende optreden van het koor vindt plaats op zondag 22 september 2019 in de doarpstsjerke van Metslawier. Het optreden is van 15.00 tot 17.30 uur. Op de zaterdag daaropvolgend is het koor alweer in een kerk te bewonderen, te weten op zaterdag 28 september 2019 in de Nicolaas kerk van de PKN gemeente  te Hantum. Aanvang is dan 19.00 uur.

Door Mient: 28-10-2019

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy