Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Afgelast

Het seizoen van gelegenheidskoor Rûm Sop uit de 4h-dorpen en omstreken is afgesloten met een gezellige avond op 5 juli 2023. Na een korte zomervakantie stond het eerste optreden van het koor gepland op zaterdag 26 augustus 2023 tijdens de festiviteiten in Joure. Vanwege het slechte weer is het totale feest aldaar niet doorgegaan en ging dus het optreden van het koor ook niet door. Alles hierover leest u hieronder.

Seizoenafsluiting

Gebruikelijk bij Rûm Sop wordt het seizoen afgesloten met een gezellige avond. Dit maal was er door het bestuur gekozen  voor een slotavond met onder meer een warm buffet, een terugblik op het seizoen en een traditionele nazit. Plaats van handeling was ons vertrouwde oefenlocatie in het dorpshuis d’Ald Skoalle in Hantum. Ook de partners van de koorleden waren van harte welkom.

De voorzitter kon een goed gevulde zaal verwelkomen. Dit was geen avond om een lang verhaal te houden wat hij dan ook niet heeft gedaan. Na het doorlopen van de opzet van de avond kon al snel de magen worden gevuld met een prima verzorgd warm buffet van slagerij Smit uit Dokkum. Hierna liep de voorzitter in het kort nog even met de aanwezigen door het afgelopen seizoen. Alhoewel het aantal optredens in vergelijking met andere seizoenen wat was terug gelopen kon worden vastgesteld dat we financieel gezien niet achteruit waren “geboerd”. Wel is het zo dat de geluidsopnames voor de tweede CD weliswaar al lang achter de rug zijn maar dat de betreffende nota nog wel kan worden verwacht. Bovendien zal er, door het 25 jarig jubileum in april volgend jaar, naar verwachting nog wel een behoorlijke greep in de kas van het koor moeten worden gedaan. Gelukkig hebben we als koor voor deze festiviteiten een subsidiebedrag van de gemeente ontvangen zodat er financieel gezien wat speelruimte is ontstaan. Kortom er is nog voldoende actie rondom het koor. Ook van het komende seizoen wordt weer veel verwacht.

Na deze veel belovende woorden van de voorzitter kon nog een tijdje worden nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje. Al met al kan worden gesproken van een geslaagde seizoenafsluiting.

Joure

Na een korte zomervakantie stond het eerste optreden van het koor gepland op zaterdag 26 augustus 2023 tijdens het stratenfestival in Joure. Met andere woorden de optredens zouden op straat plaatsvinden en in de buitenlucht. Alhoewel de voorspellingen al niet veel goeds beloofden voor die dag laten wij ons als koor niet door wat regen en wind uit het veld slaan zodat een ieder die ochtend bijna klaar stond voor vertrek totdat we door de voorzitter werden “verrast” met een app dat de festiviteiten in Joure vanwege het slechte weer niet doorgingen. Die dag is het in Hantum droog gebleven maar heeft het in het zuiden van de provincie behoorlijk geregend. Jammer voor de organisatie, maar ook voor de deelnemers aan die dag. Gelukkig heeft het koor wel een uitnodiging gekregen om volgend jaar aan het stratenfestival van 2024 deel te nemen.

Tot slot

De volgende oefenavonden van het koor vinden plaats op woensdag 6 en 27 september 2023 in dorpshuis d’Ald Skoalle te Hantum. Bent u nieuwsgierig hoe dat gaat? Of heeft u belangstelling om een keertje mee te zingen? U bent van harte welkom op een van deze avonden.

Door Mient: september 2023

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy