Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Verhaal gemist

Als vaste schrijver van de verhalen rondom het S.O.S. gelegenheidskoor Rûm Sop uit de 4h-dorpen en omstreken vraag je jezelf wel eens af worden mijn vaste bijdragen aan het dorpenblad Hichtepunten eigenlijk wel gelezen. Wel nu, tot mijn tevredenheid, en ook wel een beetje tot mijn opluchting, heb ik onlangs kunnen vaststellen dat deze vraag bevestigend kan worden beantwoord. Hoe zo? U leest het hieronder.

Kritiek of toch niet?

Wegens gebrek aan inspiratie had ik besloten om voor het aprilnummer van Hichtepunten een keer geen verhaal rondom het koor Rûm Sop in te leveren. Bij het uitdelen van de exemplaren van het aprilnummer aan de koorleden buiten de 4h-dorpen werd meteen bij ontvangst de editie doorgebladerd en kreeg ik prompt de vraag waarom er niet een verhaal over het koor in het nieuwe nummer was opgenomen.  Nu kun je aan de ene kant deze opmerking negatief benaderen en zien als een stukje kritiek. Eén keer ontbreekt er een verslag van het koor en …… pats gelijk een opmerking. Terwijl bij de plaatsing van al die andere verhalen nooit iets werd gezegd. Maar aan de andere kant kan je de opmerking ook positief benaderen. Bij het aangeven van de reden van het ontbreken van mijn verhaal besefte ik ineens dat mijn bijdrage dus wel degelijk wordt gemist. Uit dit feit en vanwege mijn eigen gemoedsrust  heb ik de conclusie getrokken dat mijn verhalen dus wel worden gelezen. Dat geeft een schrijver toch een stukje voldoening en ook voldoende reden om de “schrijverspen” weer op te pakken en dit verhaal voor de volgende Hichtepunten aan te leveren.

Schrik

Onlangs werden we als koor opgeschrikt door het bericht dat onze voormalige accordeonist Jan Blom op 20 maart 2023 was overleden. Jan had kort daarvoor, vanwege zijn gezondheid, noodgedwongen al afscheid genomen van het koor. En ondanks dat zijn overlijden niet geheel onverwacht kwam was het voor de koorleden toch even schrikken. Ruim 10 jaar zat hij meestal te samen met Brigitte voor het koor en hebben ze beide met een accordeon gezorgd voor de muzikale begeleiding van het koor.  In verband met het samenstellen van het boek, dat ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het koor in april 2024 zal worden uitgebracht, heeft Jan als zijn mooiste herinnering aan het koor aangegeven dat dit het optreden was tijdens kerstnacht op 24 december 2015 in de Nicolaaskerk in Hantum. Hij omschreef dit als volgt:

“Menigeen dacht dat het niet zou lukken. Maar…. dan ken je  Rûm Sop  niet !! Kerstliedjes kwamen op de lessenaars te liggen en er werd flink geoefend. Doorzetten  en het kwam goed.  Kerstavond 2015 stond de groep in de Hantumer kerk op het podium voor de kerstboom. Daarbij viel het op dat de mannen zonder hun  “reade klots” zongen. Maar daar  stond tegenover dat de “keale hollen” prachtig glansden  in het kaarslicht van de kerstboom. Enthousiast werden de liederen gezongen. Gesteund  door de mensen in de kerk die flink meezongen. Een uniek optreden voor iedereen. Beloond met een daverend applaus van de aanwezigen. De mannen, en niet te vergeten de twee dames die meededen, hebben  geweldig gezongen en muziek gemaakt. Bovenstaande deed mij ook herinneren aan het SOW koor van Hantum. Zij stonden ook met Kerstmis wel in deze kerk.  Enkele liederen die zij zongen , werden nu door het S.O.S. gelegenheidskoor Rûm Sop gebruikt.  Aan beide groepen heb ik een fijne herinnering. Ga nu nog met Rûm Sop verder”.
(Foto: Het koor tijdens kerstavond op 24 december 2015 in de kerk te Hantum.)

Het heeft uiteindelijk niet zo mogen zijn. Zijn gezondheid ging achteruit en hij was genoodzaakt ook definitief afscheid te nemen van zijn geliefde koor in januari van dit jaar. Op 20 maart 2023 is hij overleden. Als koorleden zullen wij zijn enthousiasme en waardevolle bijdragen aan Rûm Sop nimmer vergeten.

Optreden

Als u dit leest is het optreden in zorgcentrum Dongeraheem te Dokkum op 19 mei 2023 al weer achter de rug. Verder staat er een optreden op het programma in Tzummarum op zaterdag 17 juni 2023. In de volgende editie van Hichtepunten volgt een verslag van beide optredens.

Tot slot

De voorbereiding van het dagprogramma en aansluitend het feest ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het koor in april 2024 is in volle gang en krijgt al behoorlijk vorm. Het belooft, zoals gebruikelijk bij Rûm Sop, weer een memorabele dag te worden. Op deze dag zal ook de nieuwe CD, die onlangs is opgenomen, worden uitgebracht. Ook zal dan het eerste exemplaar van het boek over 25 jaar Skûmkoppen/Rûm Sop aan een nog niet nader te noemen persoon worden uitgereikt. Kortom volop actie bij het koor.  Ik hou u op de hoogte. 

Door Mient: juni 2023

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy