Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Zo langzamerhand weer op stoom.

Vanwege de welbekende reden is het ook rondom het gelegenheidskoor Rûm Sop uit de 4h-dorpen en omstreken geruime tijd stil geweest. Oefenavonden en optredens gingen niet door. Nu het sociale leven zo langzamerhand weer op gang komt geldt dit eveneens voor Rûm Sop. Heel voorzichtig komt het koor weer op stoom (om maar eens een in deze tijd toepasselijke term te gebruiken). Er kan weer opgetreden worden en er zijn volop plannen. Hoe en het wat? U leest het hieronder.

Optreden Waadwente

Na het optreden in De Westreen volgde er een optreden in De Waadwente te Dokkum op donderdag 6 oktober 2022. En zonder dat een ieder dat besefte was dit wel heel bijzonder. Zoals bekend is het koor opgericht in april 1999. Uit de annalen blijkt verder dat het eerste optreden van het koor in een zorgcentrum was die op donderdag 13 november 2003 in De Waadwente te Dokkum. Ook in de jaren daarna was het koor een regelmatige gast in het zorgcentrum in Dokkum. En nu bijna 19 jaar later heeft het koor met plezier opnieuw een optreden verzorgd in de Waadwente. Het kan niet anders dan dat het van beide kanten prima voldoet.

Ook op 6 oktober jl. was het weer een gezellig optreden met een zaal vol mensen. Uit de reacties bleek dat de liedjes die werden gezongen heel herkenbaar waren. Vanwege de teksten op het scherm werd volop meegezongen. En er werd zelfs op de voorgrond een dansje gewaagd. Ook het koor treedt altijd met veel plezier op in een zorgcentrum als De Waadwente. De blijde gezichten van de bewoners geeft ons als koorlid altijd veel voldoening.  

Jubileum

Zoals hiervoor al werd aangegeven is het koor opgericht in 1999 en kan dus als alles goed gaat in 2024, om precies te zijn op 19 april 2024, het 25-jarig bestaan worden gevierd.  Dit kan natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. Bij deze mijlpaal moet natuurlijk even worden stilgestaan. Op welke manier is nog niet bekend. Door het bestuur is een commissie uit het koor benoemd die “dit stilstaan” nader zal invullen. Verder wordt er druk gewerkt aan een boekwerk over 25 jaar Skûmkoppen/Rûm Sop. Ik kan u verzekeren dat dit een fraai en lijvig geschrift zal worden, waaruit duidelijk zal blijken dat er in die jaren heel wat is gebeurd rondom het koor. 

CD 

Het koor is verder druk bezig om de liedjes te oefenen die voor de te maken CD zijn uitverkozen. De verwachting is dat de mannen en vrouw in het begin van het volgend jaar de studio in zullen duiken voor de opnames. Zodra er witte rook is wordt dat natuurlijk bekend gemaakt.

Ziekenboeg

Nadat de ziekenboeg was leeggelopen is onlangs Jan Blom helaas toch weer teruggekeerd naar deze vervelende plek. Er zijn toch complicaties opgetreden en het ziet er naar uit dat hij zich in ieder geval dit jaar niet meer bij het koor zal voegen. Vanaf deze plek wordt hem beterschap toegewenst en we zien hem graag begin volgend jaar in goede gezondheid terug bij het koor.      

Door Mient: november 2022

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy