Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

It giet oan!

Zo werd jaren geleden het doorgaan van de elfstedentocht op de schaats aangekondigd. Nu lijkt het momenteel verre van winterweer laat staan dat er geschaatst kan worden op natuurijs. Waarom dan toch deze kreet? U leest het hieronder. 

CD

Na een moeizaam verloop van de keuze van de liedjes die op de nieuwe CD van het gelegenheidskoor Rûm Sop moeten komen te staan gaat het dan eindelijk gebeuren. It giet oan!! De opname van de nieuwe CD van het koor en de opvolger van “In rûntsje fan Rûm Sop” gaat definitief door. En het koor duikt dit keer niet de studio in zoals in het vorige verhaal werd vermeld maar de studio komt naar Hantum. Naar het dorpshuis d’Ald Skoalle om precies te zijn. Met Dream Project Studio’s uit Ee is namelijk afgesproken dat de opnames voor de nieuwe CD in de vertrouwde omgeving, te weten de oefenlocatie van het koor, zullen plaatsvinden. 

Zoals de agenda er nu voor staat staan de opnames gepland op maandag 13 en woensdag 15 februari 2023. Wanneer de CD uit komt is op dit moment nog niet bekend. Evenmin is bekend hoe u eventueel deze nieuwe CD kunt bestellen en wat de kosten zullen zijn. Wellicht leest u dit in een van de volgende verhalen. 

Talma hoeve

Je zou het met al die CD perikelen bijna vergeten maar ook de gewone agenda gaat gewoon door en het volgende optreden staat al gepland op zaterdagmiddag 28 januari 2023 in Talma Hoeve te Feanwâlden. 

De ziekenboeg

De gezondheid van onze accordeonist Jan Blom is dusdanig dat hij genoodzaakt is om afscheid te nemen van zijn geliefde gelegenheidskoor Rûm Sop. Dit spijt ons als leden heel erg en we weten dat deze beslissing hem zeer zwaar is gevallen. We zullen binnenkort op gepaste wijze afscheid van Jan Blom nemen. Maar vanaf deze plaats wordt hij alvast bedankt voor alles wat hij voor het koor heeft betekend. 

Ook onze voorzitter wil nog niet echt de ziekenboeg verlaten. Op het moment dat hij bijna de revalidatie achter zich kon laten is hij tijdens de gladheid ten val gekomen en lijkt het er op dat hij toch nog enige tijd in de ziekenboeg moet vertoeven.    

Jubileum

Zoals hiervoor al werd aangegeven is het koor opgericht in 1999 en kan dus als alles goed gaat in 2024, om precies te zijn op 19 april 2024, het 25-jarig bestaan worden gevierd.  Dit kan natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. Bij deze mijlpaal moet natuurlijk even worden stilgestaan. Op welke manier is nog niet bekend. Door het bestuur is een commissie uit het koor benoemd die “dit stilstaan” nader zal invullen. Verder wordt er druk gewerkt aan een boekwerk over 25 jaar Skûmkoppen/Rûm Sop. Ik kan u verzekeren dat dit een fraai en lijvig geschrift zal worden, waaruit duidelijk zal blijken dat er in die jaren heel wat is gebeurd rondom het koor. 

CD 

Het koor is verder druk bezig om de liedjes te oefenen die voor de te maken CD zijn uitverkozen. De verwachting is dat de mannen en vrouw in het begin van het volgend jaar de studio in zullen duiken voor de opnames. Zodra er witte rook is wordt dat natuurlijk bekend gemaakt.

Ziekenboeg

Nadat de ziekenboeg was leeggelopen is onlangs Jan Blom helaas toch weer teruggekeerd naar deze vervelende plek. Er zijn toch complicaties opgetreden en het ziet er naar uit dat hij zich in ieder geval dit jaar niet meer bij het koor zal voegen. Vanaf deze plek wordt hem beterschap toegewenst en we zien hem graag begin volgend jaar in goede gezondheid terug bij het koor.      

Door Mient: november 2022

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy