Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Een rare seizoenafsluiting. 

Ieder lid van het gelegenheidskoor Rûm Sop uit de vier H-dorpen en omstreken rekent er zo langzamerhand wel op dat er voor de zomervakantie een gezellige avond wordt gehouden ter afsluiting van het seizoen. Dit jaar liep het totaal anders en werd zelfs voor het eerst in het 23 jarig bestaan van het koor een oefenavond afgelast wegens te veel afzeggingen. Het begin van het einde? Of toch niet. U leest het hieronder.

Een unicum.

Zoals gezegd is het een vast gebruik geworden dat er aan het einde van het seizoen net voor het aanbreken van de zomervakanties ter afsluiting een gezellige avond door het koor wordt gehouden. Dit was vaak  in de vorm van een barbecue of  een tuinfeest. Maar ook ooit een keer met een boot rondom Dokkum. Ja zelfs een keer met een optocht van roeibootjes van Hantum naar het nabijgelegen Aalsum alwaar in de tuin van een riant optrekje een feest is gehouden. Dit jaar had het bestuur besloten om op de laatste oefenavond voor het zomerreces na de pauze het seizoen af te sluiten met een hapje en een drankje. 

Echter wat schetst mijn verbazing, de oefenavond wordt, vanwege te veel, maar volgens het bestuur terechte, afmeldingen afgelast. Als koorlid van het eerste uur kan ik u zeggen dat dit een unicum is in het 23 jarig bestaan van het koor.  Nog nooit eerder is een oefenavond niet doorgegaan vanwege te veel afzeggingen. Is dit dan het begin van het einde? Ik denk dat dit wel wat mee zal vallen. Ten eerste zal het een samenloop van omstandigheden zijn geweest dat juist op deze avond zo vele leden afwezig waren. Zo was de ziekenboeg weer gevuld met een aantal leden (zie hieronder). Maar ook voor sommige leden was de vakantieperiode al aangebroken of voor anderen was juist het werk een reden om af te zeggen. En er was voor (maar) een paar leden een huwelijksjubileum te vieren in het mooie Aalsum. Verder heeft het bestuur ook aangekondigd om ter compensatie op de eerste oefenavond in september “iets bijzonders” te gaan doen. En dan zijn er nog de toekomstplannen van het koor zoals een aantal optredens die binnenkort zullen plaatsvinden en de opname van een nieuwe CD. Ik ga er dan ook van uit dat de eerst volgende oefenavond door de koorleden goed bezocht zal gaan worden en een tweede afgelasting niet nodig zal zijn en dat er dus geen sprake is van een begin van het einde.

Ziekenboeg

Het is hiervoor al even aan de orde gekomen want de ziekenboeg is sinds een tijdje weer gevuld. Zo bivakkeert onze accordeonist Jan Blom al geruime tijd in de ziekenboeg. Na een behoorlijke operatie gaat het nu de goede kant op en is hij met de hersteltherapie begonnen. Onlangs heeft Jan in de ziekenboeg gezelschap gekregen van onze voorzitter Willem Tilma die een knieoperatie heeft ondergaan. Ook hij is begonnen met de hersteltherapie. Misschien kunnen ze wel gezamenlijk iets gaan doen, wie weet. Vanaf deze kant wordt hen veel sterkte toegewenst met het herstelproces en wij zien hun graag zo spoedig mogelijk terug op onze oefenavonden.   

Tot slot

Onze eerste oefenavond zal plaatsvinden op woensdag 7 september 2022 en zoals het nu staat is ons eerstvolgende optreden tijdens het kleintje dorpsfeest in De Westreen op vrijdag 16 september 2022.

Door Mient: augustus 2022

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy