Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Waar zie je dat nog!!

Naast de corona epidemie en de daarmee samenhangende beperkingen zullen wij ons de afgelopen twee jaren later ook vooral herinneren als een periode van steeds maar weer stijgende prijzen. Als het nu gaat om de prijzen van woningen, bouwproducten zoals hout- en staalprijzen of benzine- en energieprijzen. Alles is in de afgelopen periode duurder geworden. Alles? Toch niet.  Er is iets wat goedkoper is geworden. Wat dan hoor ik u zeggen. U leest het hieronder. 

Goedkoper

In januari van dit jaar hebben alle leden van het gelegenheidskoor Rûm Sop een nieuwsbrief van het bestuur ontvangen. Hierin wordt door het bestuur mededeling gedaan van het feit dat besloten is om de contributie met maar liefst meer dan helft te verlagen. Dit is voor de leden dus een grote financiële meevaller in deze toch moeilijke periode.  En mocht u overwegen om lid te worden van het roemruchte koor uit de 4h-dorpen en omstreken dan kan vanaf heden de contributie geen belemmering meer vormen. 

Uitstel optreden

Het eerstvolgende optreden van gelegenheidskoor Rûm Sop zou plaatsvinden op 5 februari 2022 in Talma Hoeve te Feanwâlden. In overleg met de organisatie in Talma Hoeve is echter besloten om het optreden te verplaatsen naar een later tijdstip in 2022. 

Toen eind januari zo langzamerhand de maatregelen met betrekking tot de corona epidemie werden versoepeld was het wachten op het verlossende bericht van het bestuur wanneer de eerstvolgende oefenavond van het koor zou plaatsvinden. Wel nu op 2 februari 2022 was het dan zover. De eerste oefenavond na een onderbreking van een paar maanden. Hopelijk gooit het coronavirus het oefenprogramma van Rûm Sop niet weer in de war.

Tot slot

Net zoals vorig jaar heeft www.omroepodrie.nl  ons er weer op attent gemaakt dat de nummers die voorkomen op onze CD “In rûntsje fan Rum Sop” in het radioprogramma “ShantyCafe” zijn opgenomen. Iedere woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur te beluisteren bij genoemde omroep en er is een herhaling op de zaterdagmiddag daaropvolgend van 15.00 tot 16.00 uur. Terugluisteren kan ook via de site www.shantycafe.nl , via de knop terugluisteren.

Door Mient: februari 2022

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy