Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

 Naweeën. 

Ondanks dat we de corona epidemie en de daarmee samenhangende beperkingen onlangs achter ons hebben gelaten, zijn we nog niet helemaal van de gevolgen af. Dit geldt ook voor het gelegenheidskoor Rûm Sop uit de 4h-dorpen en omstreken. Hoe en wat u leest het hieronder. 

Zieken

Zo zijn er een paar leden dan wel hun partners die momenteel problemen hebben met hun gezondheid. Om daarbij geen risico te lopen dat deze personen ook nog besmet raken met het corona virus blijven deze leden begrijpelijkerwijs thuis. Hier hebben wij alle begrip voor en wij wensen hun (en hun partners) veel sterkte toe. Verder zijn er nog enkele leden die het op dit moment te druk hebben met hun werk dan wel binnenkort geopereerd moeten worden. Ook deze personen wensen wij veel sterkte toe. We hopen al deze leden zo snel als mogelijk in goede gezondheid weer op onze oefenavonden te mogen begroeten.

We gaan gewoon door.

Vorenstaande betekent echter niet dat het koor het er bij laat zitten. Sterker nog, wij gaan met het zelfde enthousiasme gewoon door met de oefenavonden. Weliswaar in afgeslankte vorm, maar dat is even niet anders. Overigens heeft dit wel gelijk een effect op het aantal optredens. Nu het gewone leven zo langzamerhand weer op gang komt en er weer boekingen binnen komen zou je zeggen dat dit ook een positief effect zou moeten hebben op het aantal optredens. Echter het is op dit moment moeilijk voor het bestuur om voldoende leden voor een optreden bij elkaar te krijgen. Zo moest om deze reden al een verzoek tot een optreden worden afgezegd. Hopelijk loopt snel de ziekenboeg weer leeg zodat  ook de optredens weer doorgang kunnen vinden. 

Verder wordt er door het bestuur onderzocht of er mogelijkheden zijn tot de opname van een nieuwe CD. De “oudgedienden” in ons koor weten zich nog goed te herinneren hoe veel plezier er is beleefd aan de opname van de eerste CD. Het zou mooi zijn als het bestuur in deze missie voor de opname van een nieuwe CD zou slagen. Misschien een leuk idee voor het aanstaande 25 jarig jubileum van het koor in april 2024. We wachten het af.

Tot slot

De volgende oefenavonden vinden plaats op de woensdagen 27 april en 18 mei 2022. Heeft u belangstelling? Stap gerust eens binnen en ervaar dat je van zingen een ander mens wordt. 

Door Mient: april 2022

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy