Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Noch in rûntsje fan Rûm Sop.

Als u de titel van dit verhaal ziet zou u kunnen denken dat het gelegenheidskoor Rûm Sop uit de 4h-dorpen nog een rondje geeft aan de bar van het dorpshuis d’Ald Skoalle. Echter de titel heeft dit keer niets te maken met het geven van een rondje maar zou zo maar de titel kunnen zijn van de nieuwe nog op te nemen CD van het roemruchte koor. Hoe dit precies zit leest u hieronder.

It sil heve!

Zoals u wellicht zult weten heeft Rûm Sop in 2005 een CD met 23 nummers uitgebracht onder de naam “In rûntsje fan Rûm Sop”. 

De CD van Rûm Sop uit 2005

Deze CD is echter al geruime tijd uitverkocht en daarom was het volgens de leden hoog tijd voor een nieuwe CD.  Na veel wikken en wegen is daarom onlangs op een oefenavond besloten om een nieuwe CD op te nemen. It sil heve dus! Maar dan komt vervolgens de vraag naar voren welke nummers gaan we op deze CD opnemen. Zoals bekend staat medezeggenschap bij het koor hoog in het vaandel. In verband hiermee is door het bestuur gevraagd aan alle leden om een lijst met 20 liedjes bij het bestuur in te dienen die volgens hen voor opname in aanmerking komen. Vervolgens zullen de nummers met de meeste stemmen in principe in aanmerking komen om op de tweede CD te worden geplaatst. Ben zeer benieuwd naar de definitieve lijst.

Nieuwe titel

Waar het bestuur nog niet aan heeft gedacht is hoe de titel van de nieuwe CD zou moeten luiden. Misschien wordt hiervoor wel een prijsvraag uitgeschreven. Wie weet. De schrijver heeft met de titel van dit verhaal al een voorzet voor een mogelijke titel gegeven. Daarnaast zal ook nog een nieuw hoesje en een binnenblad voor de CD moeten worden gemaakt. Bovendien zal er door het koor, maar ook door de muzikale begeleiding, intensief moeten worden geoefend. Nog genoeg te doen dus!

Tot slot.

Op donderdag 9 juni 2022 zal het koor te beluisteren zijn tijdens een jubileumfeest van het personeel van verzorgingshuis Dongerahiem te Dokkum.        

Door Mient: mei 2022

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy