Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Rûm Sop terug.

Net zoals bij vele koren vinden er ook bij het gelegenheidskoor Rûm Sop uit de 4h-dorpen op dit moment geen oefenavonden plaats en zijn ook alle optredens geannuleerd. In dit verband heeft het bestuur noodgedwongen ook het optreden dat stond gepland voor 3 juli 2021 tijdens de midseumer koiertocht in Oudebildtdijk moeten afzeggen. Jammer maar helaas. Natuurlijk is het koor bereid om volgend jaar wederom een optreden tijdens dit wandelfestijn te verzorgen. 

Toch lijkt er licht aan de horizon te verschijnen. Doordat de coronamaatregelen steeds meer worden opgeheven en ook steeds een groter deel van de bevolking gevaccineerd raakt ziet het er naar uit dat ook de stilte rondom Rûm Sop zo langzamerhand wordt verdreven door muzikale klanken en gezang. In dit verband heeft de voorzitter een stukje geschreven dat bij wijze van uitzondering hieronder  integraal is opgenomen:

Ten gevolge van het wereldprobleem corona heeft het bekende gelegenheidskoor Rûm Sop in onze 4h dorpen binnenkort 1 ½ jaar geen noot gezongen. Niet op een oefenavond die we doorgaans 1x in de drie weken hebben. En ook niet bij een optreden. 

Toen we 1 ½ jaar geleden gedwongen moesten stoppen met zingen hadden we 21 leden. Dit aantal is  momenteel nog hetzelfde. Volgens informatie van Shanty Nederland  is bij vele vergelijkbare koren het ledental wel achteruit gegaan. Bij sommige waren er zelfs meerdere sterf gevallen door het coronavirus. Gelukkig kunnen we melden dat binnen onze groep een ieder gezond is gebleven. Wel hebben enkele koorleden corona gehad maar gelukkig zonder grote gevolgen voor hun gezondheid.

Momenteel hebben een groot aantal leden hun eerste en sommigen ook hun tweede vaccinatie  gehad tegen corona. Verder heeft het dorpshuis ‘d Ald Skoalle bericht ontvangen van de overheid dat men de deuren weer mogen openen. Doch geldt er voor koren nog de regel, dat men wel mag zingen maar de deelnemers toch op 1 ½ meter afstand van elkaar moeten staan.

Het bestuur heeft hierom besloten om niet meer voor de zomervakantie te gaan oefenen.


Dat Rûm Sop nog steeds een gewild koor is voor een gezellig stukje muziek/zang bij een evenement, blijkt uit het feit dat er kort geleden al weer twee uitnodigingen zijn binnen gekomen. Helaas hebben we beide aanvragen moeten afzeggen, om de simpele reden dat het bestuur van mening is dat de groep toch eerst een paar keer moet oefenen om een verantwoord optreden neer te zetten.


We zijn dan ook van plan om na de zomervakantie de draad weer op te pakken met het oefenen.

Hopende dat dan alle coronamaatregelen opgeheven zijn. De eerste oefenavond staat daarom gepland op woensdag 25 augustus 2021. 

We hopen dan een ieder in volle gezondheid te mogen ontmoeten, en van diverse leden hebben we begrepen dat ze er weer veel zin in hebben. Wat hebben we het allemaal gemist.


Misschien zijn er dorpsgenoten die zeggen eigenlijk zou ik ook wel bij deze gezellige groep willen horen, zowel personen die nog nooit eerder meegedaan hebben of personen die wel eens eerder lid zijn geweest van deze Rûm Sop zangers. 

Misschien is het nu juist het moment om in te stappen, we noemen een aantal redenen waarom u het toch een keer zou moeten proberen:


DUS  WAT  IS  ER  OP  TEGEN  OM HET EEN KEER TE PROBEREN,  KOM  EEN  KEER  LANGS  OP  EEN  OEFENAVOND  EN  PROBEER  HET GEWOON EENS.


O ja, tegen mensen die zeggen ik kan niet zingen dus kom ik niet, zeggen wij tot slot: “ een ieder kan zingen, de één iets beter dan de ander, dus dat kan niet het excuus zijn”.


Tot slot

Als vaste schrijver van Rûm Sop kan ik mij aansluiten bij de woorden van de voorzitter en zie ik persoonlijk uit naar de eerste oefenavond van het koor. Alhoewel ik bang ben dat er tijdens deze eerste bijeenkomst  van oefenen nog weinig terecht zal komen. Ik hou u op de hoogte.

Door Mient: 01-06-2021

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy