Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Rûm Sop in 2020 

In mijn vorige verhaal was er nog sprake van de mogelijkheid dat er in december 2020 een afsluitingsavond door het bestuur van gelegenheidskoor Rûm Sop zou worden georganiseerd. Echter door de afgekondigde maatregelen van het kabinet werd een dergelijke bijeenkomst nagenoeg niet mogelijk. De voorzitter heeft derhalve de leden gevraagd naar hun mening over het houden van een dergelijke avond. In meerderheid is afgezien van deze bijeenkomst.  De vergadering in september was daarom gelijk de laatste bijeenkomst in 2020. In alle opzichten een memorabel maar tegelijk ook vreemd jaar. In januari toen er nog geen sprake was van een virus in ons land leek het voor Rûm Sop een uitermate druk jaar te worden. Het gehele jaar door zouden er optredens plaatsvinden en het vooraf afgesproken maximale aantal per jaar was in januari al bijna bereikt. Voor het eerst sinds jaren zou er weer opgetreden worden bij de wandelelfstedentocht op vrijdag 22 mei 2020 in Birdaard. Verder zou er weer belangeloos worden deelgenomen aan de molenloop It Bildt en aan een shantyfestival in Leeuwarden. Bovendien stonden er maar liefst 8 optredens in diverse verzorgingstehuizen op het programma. Van deze 8 zijn er uiteindelijk maar 3 doorgegaan en de rest van de optredens zijn om begrijpelijke redenen niet doorgegaan.  Verder is er uiteindelijk maar 3 keer door het koor geoefend en heeft er in september zoals gezegd nog een ledenvergadering plaatsgevonden.  Het bestuur heeft echter niet stilgezeten. Hierover heb ik in één van mijn vorige verhalen alles al over verteld. 

2021

Als u dit leest is het inmiddels 2021 geworden en daarom wens ik hierbij een ieder een goed, maar vooral gezond, 2021 toe. Op het moment dat u dit leest zijn ook de eerste vaccinaties tegen het coronavirus in Nederland gestart. Er zal afgewacht moeten worden hoe snel het “normale” leven weer wat kan terugkeren. Dit geldt ook voor Rûm Sop. Stonden er in januari 2020 maar liefst 11 boekingen op de agenda, precies een jaar later staat er exact 1 optreden op het programma. Waarbij het nog zeer onzeker is dat dit evenement door kan gaan. Ook de oefenavonden zijn tot nader order uitgesteld. Het is allemaal nog onduidelijk wat het nieuwe jaar ons zal brengen en er zouden zich rare situaties kunnen voordoen. Wat denkt u bijvoorbeeld van het volgende.  

Rare situaties.

Alhoewel de meeste koorleden zo langzamerhand tot de “60-pluscategorie” behoren en dus normaliter vrij snel voor vaccinatie in aanmerking zullen komen is het nog maar de vraag of dan het reguliere programma weer door het koor kan worden opgepakt.  Immers niet elk lid valt in de risicogroep. Daarnaast is de vaccinatie niet verplicht. Met andere woorden ontstaat er dan een tweedeling in het koor van zogenaamde “vac.-leden” en “nonvac.-leden”? Gaat het bestuur op oefenavonden controleren of een lid is gevaccineerd of niet? Verder werd er in het verleden veelvuldig opgetreden in verzorgingstehuizen. Zal er in de toekomst in verzorgingstehuizen alleen maar plaats zijn voor koren waarbij duidelijk is dat alle leden zijn gevaccineerd?  Ik hoop niet dat we voor dergelijke dilemma’s komen te staan. De tijd zal het leren.

Door Mient: 01-01-2021

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy