Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Toch een beetje Rûm Sop

In mijn vorige verhaal moest ik al constateren dat het jammer genoeg niet mogelijk was om, binnen de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het corona-virus, een oefenavond voor het gelegenheidskoor Rûm Sop uit de 4h-dorpen e.o. te beleggen.  Sindsdien zijn de maatregelen alleen maar weer strenger geworden zodat het oefenen van het koor in dit jaar wel uit het hoofd kan worden gezet. De leden zullen nog even geduld moeten hebben. Wel heeft het bestuur besloten om met in acht name van de corona-maatregels een officiële ledenvergadering te houden. Toch nog een beetje Rûm Sop.  Zou de voorzitter enige orde kunnen houden op deze avond? Hieronder een verslag.

De ledenvergadering

Officiële ledenvergaderingen zonder te oefenen komen zo lang het koor bestaat zeer sporadisch voor. Op woensdag 23 september 2020 was het zover. Een gehele avond vergaderen zonder te oefenen. Tijdens de vergadering kon vastgesteld worden dat het bestuur niet stil heeft gezeten en er ondanks de corona-crisis best veel zaken zijn geregeld. Genoemd kan worden het opschonen van het repertoire, het regelen van de juiste kledij, betere afspraken voor de oefenavonden en de nieuwe opslag van materiaal in het dorpshuis. Ook is vastgesteld dat de financiële positie van het koor niet in gevaar is gekomen. Ondanks dat alle optredens zijn afgezegd en er dus, afgezien van de contributie, geen inkomsten zijn, zijn er ook nauwelijks onkosten gemaakt. Verder is er op die avond op een democratische wijze besloten om in afwachting van verdere ontwikkelingen rondom het corona-virus voorlopig geen oefenavonden te houden.  Ook is er verder besloten om, zodra het weer mogelijk is, een CD op te nemen. Hoewel de kwaliteit bovenaan stond kunnen de oud gedienden in het koor zich nog helder voor de geest halen hoe veel plezier destijds is beleefd aan de opname van de eerste CD. Buiten kijf staat dat ook nu bij de opname van een nieuwe CD de kwaliteit op de eerste plek komt. De voorzitter heeft verder op vrijdag 16 oktober 2020 nog een interview gegeven voor RTV Noordoost Friesland. In dit gesprek geeft hij aan hoe een koor als Rûm Sop door de corona-tijd komt. 

Tot slot

De avond verliep vrij gedisciplineerd en de voorzitter had tot zijn verrassing geen moeite om de vergadering in goede banen te leiden. Verder was het plezierig om, weliswaar op enige afstand,  elkaar weer even te ontmoeten en bij te praten. Het zal daarom ook zijn dat is afgesproken om indien mogelijk in december nog een dergelijke avond te organiseren. Op deze wijze is er toch nog sprake van een klein beetje Rûm Sop.           

Door Mient: 05-11-2020

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy