Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Groepsfoto? Altijd lastig.

Door de vele wisselingen was het hoognodig tijd voor een nieuwe groepsfoto. Lukt het nu wel om met z’n allen op de foto te komen? U leest het hieronder. Maar eerst een terugblik op de laatste optredens. In mijn vorige verhaal had ik al aangegeven dat de volgende twee optredens van het gelegenheidskoor Rûm Sop zouden plaatsvinden in Metslawier en Hantum. En beide in een kerk. Een verslag leest u hieronder. En tot slot nog aandacht voor de vernieuwde website.

Metslawier

Rûm Sop was gevraagd om op zondag 22 september 2019 een optreden te verzorgen in het Mienskipshûs de Doarpstsjerke te Metslawier. Dit was de tweede keer dat het koor voor een optreden in deze locatie was uitgenodigd. De voorzitter had vooraf de leden sterk op het hart gedrukt dat op deze middag sprake zou zijn van zogenaamd “luisterpubliek” en dat dus de serieuze kant van het koor moest worden getoond. Is die er wel zie ik u denken? Alhoewel de belangstelling een beetje tegenviel was het aanwezige publiek zeer enthousiast en kan deze vraag daarom bevestigend worden beantwoord. Bovendien zorgde het kerkgebouw voor een prachtige akoestiek. Al met al kan worden gesproken van een geslaagd optreden. 

Hantum

Onder het motto: “de kerk als goede buur” was er op zaterdag 28 september 2019 een  gezellige burendag georganiseerd langs de kerken in de 4H-dorpen. Iedereen uit de 4H-dorpen was welkom. De start was om 17.00 uur in de Sint Annakerk van Hantumhuizen met fris, thee of koffie. Vervolgens op de fiets richting de kerk van Hiaure, waar een maaltijd kon worden genuttigd. Tot slot naar de Nicolaaskerk te Hantum alwaar de deelnemers werden getrakteerd op een toetje in de vorm van een optreden van het koor Rûm Sop. Onder het optreden werd er tevens nog een echt toetje geserveerd. Beide toetjes vielen zeer zeker in de smaak.

Nieuwe groepsfoto 

Onlangs had het bestuur besloten dat door de vele wisselingen er een nieuwe groepsfoto moest worden gemaakt. Een fotografe, in de persoon van Jitske Monsma, was snel geregeld. Maar dan moet er nog een fotomoment worden afgesproken. Dit blijkt niet eenvoudig. Zoals in de onlangs gehouden revue wel duidelijk werd is het zeer moeilijk om het koor voltallig op de gevoelige plaat vast te leggen. Er mist altijd wel iemand. De voorzitter werd er volgens mij hoorndol van en heeft uiteindelijk een avond vastgelegd waarop de foto zou worden genomen. Vervolgens maar afwachten of de groep compleet zou zijn. En……, als bestuur, de afspraak zelf natuurlijk ook niet vergeten. Het resultaat mag er zijn. En of de groep voltallig aanwezig was? Nee natuurlijk niet zou ik bijna zeggen. Maar ach, tegenwoordig staat de techniek voor niets en kan er zo iemand bij worden “gefotoshopt”. Wilt u weten wie dat is. Ik zou zeggen kijk maar goed naar de foto dan ontdekt u dat vanzelf.    

Tot slot

Onze webmaster Hendrik van der Heide heeft de laatste tijd druk gewerkt aan een nieuwe website voor ons koor. En het resultaat mag er zijn. Ik nodig u hierbij uit om een bezoekje te brengen aan onze vernieuwde site www.rumsop.nl Reacties zijn van harte welkom.

Omdat het optreden in de Waadwente te Dokkum niet doorgaat is het volgende optreden op zaterdag 2 november 2019 in zorgcentrum De Batting te Harlingen. Daarna is het koor te beluisteren in zorgcentrum Foswert op zaterdag 23 november 2019. Beide optredens beginnen om 15.00 uur. En door het wegvallen van een optreden is er weer ruimte ontstaan in de agenda. Uit de laatste mails van de voorzitter kan ik wel opmaken dat deze leemte snel weer zal worden opgevuld. Daarover een volgende keer meer.

Door Mient: 09-10-2019

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy