Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Wie zaait zal oogsten…

Sinds mijn vorige verhaal in Hichtepunten heeft het gelegenheidskoor Rûm Sop alweer vier optredens achter de rug. Hieronder een kort verslag van deze activiteiten. Daarin wordt ook duidelijk wat precies met de titel wordt bedoeld.

“Het eetbare bos”.

Allereerst was er een optreden van het koor te beluisteren tijdens de officiële opening van het zogenaamde eetbare bos aan de Stupawei te Hantum. Zoals u in de verslagen van dorpsbelang hebt kunnen lezen is de groencommissie onder leiding van Ingrid Brunsting en Taeke Sijens al geruime tijd bezig met plannen om het perceel bos aan de Stupawei te Hantum op te knappen. Hun standvastigheid heeft uiteindelijk resultaat opgeleverd en er voor gezorgd dat er nu een zogenaamd “eetbaar bos” is gerealiseerd. De aan een jungle denkende wildernis is veranderd in een mooi stuk grasland met hier en daar een vrucht- of fruitboom met een informatieplateau waarop staat vermeld welke soort het betreft. Het gras wordt kort gehouden door drie vrijwilligers van een speciaal schapenras. Daarnaast is er voor de schapen een prachtig onderkomen gebouwd. De officiële opening vond plaats op vrijdag 7 september 2018 van 17.00 tot 19.00 uur. Bij deze gelegenheid was Rûm Sop gevraagd voor de muzikale en vocale omlijsting. Dit kon ook bijna niet anders gezien zowel de voorzitter van dorpsbelang, een lid van de groencommissie, als een aantal vrijwilligers eveneens lid zijn van het koor. Het werd een gemoedelijke en gezellige gebeurtenis. Foto’s kunt u bekijken via de site van Hichtepunten. Hantum is een bezienswaardigheid rijker.

“Rispinge”

Na het zaaien en planten kan er normaal gesproken geoogst worden. De “rispinge” van het eetbare bos viel dit jaar nog een beetje tegen maar er stond Rûm Sop wel een andere oogst te wachten, namelijk een optreden in zorgcentrum De Rispinge in Drachten op zaterdagmorgen 22 september 2018. Alhoewel onze man van de promotie er niet in was geslaagd om een optreden te regelen in dit zorgcentrum is het uiteindelijk gelukt om letterlijk door de achterdeur toch naar binnen te komen. Vervolgens werd er een prima optreden afgeleverd door de mannen en 1 vrouw en is er op deze manier behoorlijk reclame gemaakt want de eindconclusie was dat het koor snel weer een keer terug moest komen. Oftewel wie zaait zal oogsten.

Drachten

Vervolgens was er door de organisatie van het shantyfestival in Drachten een prima lunch geregeld in het zorgcentrum. De leden lieten dit goed smaken om daarna met de begeleidster die aan het koor was toegewezen het centrum van Drachten op te zoeken. Via de Holder, alwaar nog een lunchpakket kon worden afgehaald, meldde het koor zich op het museumplein. Hier hadden ook de andere koren zich inmiddels verzameld. Na de nodige plechtigheden vond allereerst een samenzang van alle koren plaats. Hierna moest het koor zich melden bij het podium in het centrum onder het carillon. Na het optreden van een “collega-koor” was het de beurt aan Rûm Sop met hun eigen, ietwat van de andere koren, afwijkende repertoire. Of het hierdoor kwam of door het optreden zelf, het resultaat was wel dat er een behoorlijke menigte rondom het podium ontstond. Het koor werd zelfs nog “versterkt”  door een heus junior-lid hetgeen opgemerkt werd door een fotograaf van het Friesch Dagblad. Deze vond dit plaatje zo origineel dat het vervolgens op maandag 24 september 2018 in de editie van het Friesch dagblad werd opgenomen. Prima reclame dus. 

Dit optreden werd gevolgd door een optreden in de Noorderbuurt op het Frans pleintje en op het hoofdpodium op het museumplein. Het koor, het junior-lid, onze begeleidster maar ook het publiek hebben zich prima vermaakt. Er kan terug gekeken worden op een geslaagde middag waarbij alle lof toekomt aan de organisatie. De hele middag was prima geregeld. Ook de lunch in het zorgcentrum was dik in orde.  En tot slot dient ook onze begeleidster even worden genoemd. Deze heeft ons de gehele dag begeleid hetgeen op zich al een prestatie kan worden genoemd. Maar ook is ze gebleven tot de laatste “snik”. Als er dan toch een kritische noot moet worden gekraakt dan is het aan te bevelen om als organisatiecomité van dit evenement nog een keer kritisch te kijken naar het tijdstip van het laatste optreden. Bij het laatste optreden bleek namelijk dat het winkelend publiek al naar huis was zodat het aantal toeschouwers bij dit optreden wat tegenviel. Dat was een beetje jammer, maar nogmaals alle lof voor het organisatiecomité.             

Foswert in Ferwert

Tenslotte viel er nog een optreden van het koor te bewonderen op zaterdag 6 oktober 2018 in verzorgingshuis Foswert te Ferwert. Of het nu aan het mooie weer lag of niet, feit was wel dat menig koorlid op eigen gelegenheid kwam met als gevolg dat er bijna net zoveel auto’s waren als koorleden. Het parkeerterrein bij Foswert was in één keer bezet toen de kolonne in Ferwert was gearriveerd. Om precies 15.00 uur werd gestart met als resultaat een prima optreden. De toeschouwers konden zoals gebruikelijk bij een optreden van Rûm Sop de teksten van de liedjes weer lezen op het scherm hetgeen duidelijk werd gewaardeerd. Ook hier was na afloop de conclusie dat dit zeer zeker voor herhaling vatbaar was. 

Tot slot.

Het volgende optreden van Rûm Sop is volgens de huidige planning op dinsdag 23 oktober 2018 in verzorgingshuis Dongerahiem te Dokkum. Vervolgens op zaterdag 3 november 2018 in Leeuwarden


Door Mient: 12-10-2018

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy