Het gezelligste koor van noordoost Friesland!

Onze razende reporter…


Mient is één van de leden van het eerste uur. En één van de oprichters van het koor. Mient vindt het leuk om zo nu en dan verslag te doen van de activiteiten en optredens van Rûm Sop. Deze verhalen worden graag gelezen in ons dorpsblad. Maar op de website mogen ze natuurlijk ook niet ontbreken…

Het verhalenarchief…

Klik op het plaatje

Graag gedaan

Op 19 april 2019 bestaat het roemruchte gelegenheidskoor Rûm Sop uit de 4H-dorpen exact 20 jaar. Wie had dat ooit kunnen denken op het moment dat een paar dorpsgenoten bij elkaar werden gezocht om op 30 april 1999 tijdens de Koninginnedagviering in dorpshuis d’Ald Skoalle een paar vrolijke liedjes te zingen. Ik in ieder geval niet. Nu 20 jaar later is het tijd om kort terug te blikken.

Het was op een winteravond in januari 1999 dat een paar verenigingen de hoofden bijelkaar hadden gestoken om gezamenlijk iets te gaan organiseren op de Koninginnedag van dat jaar. Zoals zo vaak mag het niet al te veel kosten en moet het met name met vrijwilligers worden opgelost. Omdat de shantykoren toen een echte hype waren werd in de buurt gezocht naar een dergelijk koor om voor een geringe vergoeding de ochtend van 30 april met wat gezang op te fleuren. Het werd echter een zinloze zoektocht. De commissie die speciaal voor dit gebeuren in het leven was geroepen liet zich echter niet uit het veld slaan en ging op zoek naar een aantal enthousiaste dorpsgenoten om zo zelf een koor te vormen. Na een kleine zoektocht was er al een groepje van 12 mannen geformeerd. Hendrik van der Heide had als accordeonist wat liedjes uitgezocht en na twee avonden oefenen was het zover. Het optreden op Koninginnedag kon beginnen. Als tenue was gekozen voor een spijkerbroek, met wit overhemd en een oranje vlinderstrikje. Wat onwennig werden de eerste liedjes ingezet maar al snel kwam het vlinderstrikje wat losser te zitten en werd het volume hoger. 

Het eerste optreden op 30 april 1999 (foto). Van de 12 mannen van het eerste uur zijn er nog steeds 7 in meer of mindere mate betrokken bij het huidige koor.

Uiteindelijk werd het een geslaagd optreden. Meteen kwam er een geluid uit de zaal dat we vooral door moesten gaan en het niet bij dit ene optreden moesten laten. Dit tezamen met het gevoel bij het koor dat dit naar meer smaakte heeft er voor gezorgd dat na de zomervakanties van dat jaar de eerste oefenavonden werden vastgelegd. Het koor moest natuurlijk ook een naam hebben. Uiteindelijk werd gekozen voor S.O.S. gelegenheidskoor De Skûmkoppen. Omdat een bestuur te veel van het goede was werd deze schrijver als regelateur van het groepje benoemd en kon het eerste seizoen beginnen. Omdat nog lang iedereen van het koor geen computer en dus geen mail had moesten de leden via briefjes in kennis worden gesteld van een optreden of een oefenavond. Het witte overhemd met oranje vlinderstrik werd ingeruild voor een zwart T-shirt met de naam van het koor.  

Het eerste optreden buiten de 4H-dorpen vond plaats in Boksum. Omdat niemand zich als chauffeur beschikbaar wou stellen werd voor die ene keer een heuse bus van Birwa geregeld. Dit werd een heugelijke avond en nacht kan ik u vertellen waarover nog vaak herinneringen worden opgehaald. Het eerste optreden buiten Friesland vond plaats in het ABN kantoor in de stad Groningen tijdens een aldaar gehouden receptie. Met name het daarna gehouden feest zal menig koorlid zich nog herinneren. Als koor de Skûmkoppen is ook deelgenomen aan de recordpoging van het grootste shantykoor van Nederland georganiseerd door PM-TV van Omrop Fryslan op zaterdag 20 april 2002 in Thialf te Heerenveen. Ruim 1400 zangers van 61 shantykoren en nog eens dik honderd muzikanten vormden samen het grootste shantykoor van Nederland. Er werden drie liedjes gezongen onder leiding van Anne Oosterhaven, te weten 'Fries om Utens' van het Sneker shantykoor Rolling Home, de klassieker 'It's five 'o clock in the morning' en een  speciaal voor dit evenement geschreven liedje door Anne Oosterhaven genaamd: “De Friezen sille sjonge”.  De opnames van deze dag kunt u nog steeds vinden op onder meer www.weromrop.nl  

Het is beslist een kijkje waard en wellicht kunt u ons vinden in deze grote menigte. Als koor was dit een prachtige ervaring. Ook de deelname aan het programma “Geart” van Omrop Fryslan waarin Jelke Lei als bedenker de nieuwe naam Rûm Sop van het koor bekend maakt kan hier niet onvermeld blijven. Dit geldt evenzo voor het maken en uitbrengen van de CD en de DVD. Het koor heeft verder deel genomen aan de t.v. uitzendingen vanuit Hantum van het programma “Doch it foar dyn doarp” in 2012 en het radioprogramma “buro de Vries” dat in 2018 vanuit Hantum live is uitgezonden. En tot slot natuurlijk de optredens die gedurende al die jaren kris kras door de gehele provincie zijn verzorgd. Het zijn er te veel om op te noemen maar hebben toch heel vaak voor mooie kleine maar ook grote herinneringen gezorgd. 

Of het nu een receptie betrof, of een dorpsfeest, een verjaardagsfeest, jubileum, afscheidsfeest, shantyfeest, kerstfeest of carnavalsfeest het koor gaf acte de présence met een op die gelegenheid afgestemd repertoire. Maar ook werd deelgenomen aan diverse festivals en andere open lucht activiteiten. Tot slot mag niet worden vergeten de vele optredens die in de verzorgingshuizen in de buurt zijn gegeven.  Door het zingen van vele bekende liedjes met daarbij de teksten via een beamer op het scherm worden de bewoners elke keer een mooie middag of avond bezorgd hetgeen veel voldoening bij de koorleden geeft. Vanaf deze plaats wil ik dan ook een ieder, zowel de organisatoren van alle gelegenheden waarbij het koor heeft opgetreden, alsmede het publiek hartelijk bedanken voor elk optreden in de afgelopen 20 jaar. Van onze kant kan ik alleen maar zeggen: Graag gedaan, en natuurlijk tot een volgende keer! 

Door Mient: 16-03-2019

Boekingen:

S.O.S Gelegenheidskoor Rûm Sop

Willem Tilma - Hantum

(0519) 571509

info@rumsop.nl 

© webdesign: www.vanderhei.de - privacy